Gerontološkom centru Vrbas 3 miliona dinara za opremanje stacionara

Gerontološkom centru Vrbas obezbeđena su sredstva za projekat opremanja stacionara u iznosu od 2.996.000 dinara u javnom konkursu Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije.

„Izražavam veliko zadovoljstvo i zahvalnost za prepoznavanje potreba ostarelih i odraslih korisnika na smeštaju. Ova potreba je prepoznata i prošle godine kada je korisnicima smeštaja u ustanovi obezbeđeno 12 novih medicinskih kreveta sa pratećom opremom“, rekla je direktorka Gerontološkog centra Vrbas Radmila Musić.
Projekat opremanja stacionara u Gerontološkom centru Vrbas podrazumeva nabavku 20 medicinskih kreveta sa antidekubit dušecima predviđenih za smeštaj teško pokretnih i nepokretnih korisnika. 
Uz nabavku kreveta i dušeka ovim projektom će se obezbediti i odgovarajući ormani i natkasne čime će se unaprediti standardi smeštaja zdravstveno najugroženijih korisnika koji poslednjih godina čine i najveći procenat korisnika smeštenih u ovu ustanovu socijalne zaštite. Ministarstvo pravde svake godine sprovodi Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Ove godine je prijavljeno 1300 projekata iz različitih oblasti društvenog života od čega su sredstva odobrena za sprovođenje 150 projekata i to 22 projekta iz oblasti socijalne zaštite građana.