Vrbas u međunarodnom interaktivnom projektu „Play Mobile“

Vrbas je jedan od 12 gradova u kojima se realizuje interaktivni projekat koji Asocijacija Кulturanova Novi Sad, Di mini teatro Francuska, Pro Progressione Mađarska i MAGMA Rumunija realizuju u pomenute četiri države. Ideja projekta je podsticanje kulturnog učešća u mikro regionima Evrope.

Kancelarija za mlade Vrbas, koja se u susret Danu mladih, uključila u ovaj projekat poziva  udruženja mladih, organizacije civilnog društva, građane sa znanjem engleskog jezika zainteresovanim za učešće u ovakvoj vrsti projekta da se za učešće prijave  u prostorijama Кancelarije za mlade,Maršala Tita 81,Vrbas svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

“Od  5. do 9. avgusta 2019. godine kroz više kreativnih radionica, mladi sa znanjem engleskog jezika će  kreirati predstavu. Predstava će imati premijeru 9. avgusta 2019. godine. Mi podižemo kapacitete lokalnih partnera, gradova učesnika, u implementaciji međunarodnog projekta dajući im ideje o tome kako dopreti izvan zidova institucija, doći do nove publike i biti deo šire mreže kulturnih institucija širom sveta. Predstava je deo platforme za interakciju između umetnika-artefakta i javnosti. Nudi mogućnost učesnicima da uče o sebi i gradu u kome žive na novi kreativni način, nudeći im mogućnost pritom da upoznaju i preostalih 11 gradova odnosno tri zemlje u koje su takođe u projektu,“ poručuju organizatori i realizatori projekta.