Vrbas deo seminara „Sindikalna škola“ za članove Saveza samostalnih sindikata

Seminar pod nazivom „Sindikalna škola – Snaga je u tebi“ održava se u svim većima Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, pa je jedno od prvih veća na teritoriji bilo Veće SSS za opštinu Vrbas. Pokrovitelji seminara su partneri iz Švedske, Sindikat LO i kancelarija fondacije „Olof Palme“. Na seminaru je održana radionica na temu kolektivnog pregovaranja, tokom koje je stručna saradnica SSSV, Željka Jorgić Đokić, upoznala članove sindikata iz Vrbasa sa taktikama i aktelnostima na tu temu. Vrbaske sindikalce posetili su i predsednik SSSV, Goran Milić i sekretar ove sindikalne organizacije, Tomislav Stajić. Oni su sa prisutnima razgovarali o trenutnim pitanjima iz domena sindikalne organizacije i ostvarivanja radničkih prava.

„Cilj seminara koji organizujemo uz pomoć kolega iz Švedske, je da obiđemo što više sindikalnih organizacija na teritoriji Pokrajine Vojvodine. Članovi su u svakom mestu sami određivali teme seminara o kojima bi hteli da se najviše razgovara, ali glavna zamisao je jačanje sindikalnih lidera i razvijanje spremnosti na akciju i solidarnost. Dobro je što su na sindikalnoj školi u Vrbasu zastupljeni članovi koji već dolaze sa svojim iskustvima iz radnih organizacija u kojima su sindikalni rukovodioci“, kazao je predsednik SSSV, Goran Milić.

Po završetku radionica, sindikalci su imali priliku da sa čelnicima SSSV prodiskutuju o većem broju pitanja.