Veliko interesovanje za tribinu „Vreme Ilira“ Gorana Šarića

Narodna biblioteka „Danilo Kiš“ bila je domaćin tribine „Vreme Ilira“ istoričara i teologa Gorana Šarića koji dolazi iz Hrvatske. Šarić je intersantan javnosti po svojim tezama da su Iliri bili Srbi, te da Južni Sloveni nisu naselili područje Balkana u 6. i 7. veku već značajno ranije. Kako je naznačio, Austrijska carevina je 1843. godine zabranila upotrebu termina Iliri iako je on do tada korišćen kao naziv za Južne Slovene, to jest stanovnike područja Balkana od Alpa do Crnog Mora.

„Iliri su, recimo, oni koji su u vreme Trojanskog rata bili na strani Troje. Još pre 7.000 godina na području oko Dunava stvorena je bogata kultura, koja je stvorila današnju Evropu. Prvi kalendar, prva poizvodnja tkanine, obrada metala, pojava pisma ili bar protopisma, kao i intenzivna poloprivredna proizvodnja nastala je na ovom području i širila se dalje“, objasnio je Šarić.

On je ovu tezu povezao i sa aktuelnom političkom i geopolitičkom situacijom. Ističući da stanovnike ovog podneblja izdvajaju velike sposbobnosti, znanja i veštine, ali da im drugi centri moći, pogotovo sa Zapada, onemogućavaju puni razvoj, pozivajući se na primer razbijanja Jugoslavije. Ti centri, kako je dodao,  prikrivaju i istorijske činjenice kako bi uticali na sadašnje društveno-političko stanje u čemu im pomažu ovdašnje „kvazielite“. Publika je na kraju iskoristila priliku da Šariću postavi brojna pitanja.