Akcija krpljenja udarnih rupa hladnom asfaltnom masom na teritoriji Vrbasa

U cilju povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, ekipe „Puta“ JKP „Komunalac“ Vrbas sprovode akciju krpljenja udarnih rupa hladnom asfaltnom masu na teritoriji Vrbasa.

“Do sada smo iskoristili deset tona asfaltne mase, a još deset tona iskoristićemo za krpljenje udarnih rupa u Savinom i Ravnom Selu. Neophodno je i sređivanje puta Savino Selo – Kosančić, jer su se tamo pojavile udarne rupe.Ekipe redovno obilaze teren, sređuju vertikalnu signalizaciju i dežuraju u Zimskoj službi. Svi radovi se izvode po planovima Zimske službe i ugovorima sa Opštinom Vrbas. Sređuju se bankine kako se voda ne bi zadržavala na putevima”, rekao je predradnik za “Put” Milovan Krivokapić.

Hladna asfaltna masa koristi se u zimskom periodu za popunu udubljenje na putevima. Sanacija se obavlja na kritičnim mestima i predstavlja privremeno rešenje kako bi se smanjio obim oštećenja kolovoza u uslovima naizmeničnog pada i porasta temperatura ispod i iznad nultog podeoka.