U toku projekat DZ „Veljko Vlahović“ – Zdrava žena, jaka žena

Jedan od grantova za unapređenje kvaliteta i podršku domovima zdrvalja pripao je vrbaskom Domu zdrvalja „Veljko Vlahović“. Projekat podrazumeva preventivne programe za unapređenje zdravlja žena, kvaliteta i bolje dostupnosti zdravstvene zaštite, a posebno prevencije raka grlića materice.  U fokusu su i edukacije  o polno prenosivim bolestima, seksualnosti i reproduktivnom zdravlju.  Nakon aktivnosti soprovedenih u januara, za  februar su takođe predviđene različite aktivnosti.