Izrada Prostornog plana snabdevanja toplotnom energijom

Projekat MEEMP znači upravljanje energetskom efikasnošču i finasira ga švajcarska vlada, a pomaže određenom broju opština da se u njima poboljša energetska efikasnost. Uz Vladu Švajcarske, uključeni su i Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo rudarstva i energetike, kao i četiri lokalne samouprave – Užice, Kruševac, Paraćin i Vrbas. Tim povodom, lokalnu samoupravu u Vrbasu obišli su konsultanti na ovom projektu i sastali se sa članovima Radne grupe za izradu prostornog plana snabdevanja toplotnom energijom u opštini Vrbas.

„Jedna od komponenti projekta je Evropska energetska nagrada među čijim je potpisnicima opština Vrbas. Ovaj program podrazumeva našu pomoć energetskim menadžerima u opštinama i gradovima u stvaranju onih mehanizama i alata koji im omogućavaju da uanprede ovu oblast“, rekao je Tomas Majer, viši konsultant na projektu MEEMP u Srbiji.


Vlada Švajcarske odobrila je 1,6 milona franaka za optimizaciju javnih objekata, odnosno škola i predškolskih ustanova u opštini Vrbas. Postupak adaptacije trebalo bi da počne u martu kada će biti raspisan tender, najavio je predsednik opštine Vrbas, Milan Glušac.


„Ovo je još jedan segment saradnje sa švajcarskom vladom. Izrada prostornog plana snabdevanja toplotnom energijom opštine Vrbas, omogućiće da se kroz određene analize, sagledaju potencijali opštine i kako da se oni najbolje iskoriste po pitanju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije“, pojasnio je Glušac.