Saopštenje Štaba za vanredne situacije opštine Vrbas

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrbas na sednici održanoj 16. marta 2020. godine povodom Odluke o uvođenju vanrednog stanja u Republici Srbiji u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije , predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije doneo je sledeće mere koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije Кovid 19 na teritorji opštine Vrbas:

1. Od ponedeljka 16. marta u potpunosti će biti obustavljen rad Predškolske ustanove „Boško Buha“, osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih ustanova na području opštine Vrbas.

2. naređuje se svim vlasnicima ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Vrbas da skrate radno vreme ugostiteljskih objekata / restorana, kafića,barova i ostalih ugostiteljskih objekata/ na vreme od 8 do 20 časova.
● U ugostiteljskim objektima u toku radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše 50 lica.
● zadužuju se vlasnici ugostiteljskih objekata da obezbede zaštitna i dezinfikaciona sredstva za zaposlene i 
● da redovno vrše dezinfekciju ugostiteljskih objekata.

3. naređuje se direktorima javnih preduzeća na teritoriji opštine Vrbas da tako organizuju rad javnih preduzeća da se obezbedi redovno obavljanje delatnosti uz maksimalnu primenu zaštitnih sredstava za zaposlene, i korisnike

4. U skladu sa zaključkom Pokrajinske Vlade i instrukcijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS daje se saglasnost Gerontološkom centru Vrbasa da privremeno dok traje vanredno stanje prestane sa pružanjem dnevnih usluga u zajednici i to : usluge Кluba za odrasla lica, usluge pomoći i nege u kući, Službe za vaninstitucionalnu socijalnu zaštitu Gerontološkog centra Vrbas. Zaposleni radnici Službe za vaninstitucionalnu socijalu zaštitu Gerontološkog centra raspoređuju se na rad u Gerontološki centar Vrbas i Domsko odeljenje u Кucuri,

5. naređuje se direktorima ustanova čiji je osnivač opština Vrbas da obezbede minimum procesa rada.Privremeno se otkazuju održavanje svih kulturnih, sportskih i javnih manifestacije na teritoriji opštine Vrbas. U Centru za fizičku kulturu „Drago Jovović“ privremeno prestaju sa održavanjem svi sportski sadržaji, kao i u drugim objektima u kojima se odvijaju sportske aktivnosti u teretanama i dr.

Naređuje se svim direktorima javnih preduzeća, ustanova, organizacija , zajednica i agencija čiji je osnivač opština Vrbas da u organizaciji poslova pokažu puno razumevanje za majke sa decom , a posebno za majke čija deca su sama.

6. Nalaže se načelniku Opštinske uprave Vrbas da tako obezbedi obavljanje delatnosti da omogući rad od kuće teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina,

Nalaže se Načelniku Opštinske uprave da izda nalog za pojačani nadzor inspekcijskih službi nad svim objektima zatvorenog tipa koji primaju više od 50 osoba, u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije.

7. Zadužuje se Crveni krst Vrbasa za evidenciju volontera . Svi zainteresovani mogu se javiti na telefone Crvenog krsta Vrbasa od 7 do 15 časova na telefone broj 021-707-702 i 021-707-704 i u ostalim terminima na telefon broj 064-228-7497.

8. Naređuje se sekretarima mesnih zajednica da u prostorijama mesnih zajednica organizuju u vremenu od 7-15 časova a po potrebi i duže dežurstvo i da primaju prijave volontera za pomoć starim i ugroženim licima kao i da primaju prijave potreba starih i ugroženih lica.

9. Opštinski štab za vanredne situacije je formirao kol centar koji je u funkciji 24 časa. On pruža informacije i pomoć najstarijim osobama ili hroničnim bolesnicima. Broj telefona kol centra je 021-706-306.

Opštinski štab za vanredne situacije je istakao da će se svi raspoloživi resursi naše lokalne samouprave angažovati u sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije Кovid 19 na teritorji opštine Vrbas. Opštinski štab će redovno pratiti stanje, realizovati mere Vlade Republike Srbije i preduzimati potrebne mere i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije.