Do dozvole za kretanje u toku zabrane kretanja elektronskim putem

Podnošenje zahteva za dobijanje dozvole za kretanje u toku zabrane kretanja, za negu lica, vrši se elektronskim putem na portalu euprava.gov.rs

Кlikom na zeleni taster ”Pokreni uslugu” otvoriće se formular koji je potrebno da popunite kako biste podneli zahtev za dobijanje dozvole za kretanje.

Zahtev podnose građani koji kojima je potrebna dozvola za kretanje, jer vode brigu o korisnicima usluga (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite personalni asistent ili ostalo).

Građanin popunjava zahtev za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja jedinici lokalne samouprave (mestu u kojem živi).

Nakon prijema i obrade zahteva, jedinica lokalne samouprave obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu (dostavlja je na mail koji je građanin upisao u zahtevu sa ostalim ličnim podacima).

Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe.

Svaka zloupotreba u vezi sa korišćenjem potvrde, sankcioniše se u skladu sa zakonom.


Zahtevi za kretanje kojima je razlog viđanje deteta (sudska presuda) se neće razmatrati, iz razloga što isto predstavlja epidemiološki rizik. Takođe, zahtevi za kretanje lica koja imaju navršenih 65 godina života, se neće razmatrati iz razloga što je navedenim licima uvedena opšta zabrana kretanja.