COVID ambulanta u DZ „Veljko Vlahović“ ponovo radi 24 časa

„Obaveštavamo građane koji se leče u našoj zdravstvenoj ustanovi, a koji imaju simptome COVID 19 infekcije (visoku temperaturu, učestali kašalj, uz otežano disanje), da se jave u COVID ambulantu Doma zdravlja ‘Veljko Vlahović’, koja se nalazi kod nekadašnjeg ulaza u polivalentnu patronažu. Nakon kompletne trijaže, ukoliko je potrebno dalje bolničko lečenje, ordinirajući lekari pacijente upućuju u ustanovu sledećeg nivoa zdravstvene zaštite, odnosno nadležne opšte bolnice“.

„Podsećamo sve građane opštine Vrbas da se, kao i do sada, ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi, uz poštovanje fizičke distance, nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, kao i upotrebu dezinfekcionih sredstava i svih mera lične higijene. Počev od 01. jula 2020. godine radno vreme COVID ambulante od 00-24 časa. Кontakt telefon 062.780.289.

Molimo sve pacijente sa simptomima kovid infekcije da ne ulaze u centralni objekat Doma zdravlja, već da se odmah bez odlaganja jave nadležnom lekaru u COVID ambulanti. Budite odgovorni prema svom i tuđem zdravlju“, navodi se u saopštenju Stručnog kolegijuma Doma zdravlja „Veljko Vlahović“.