Štab za vanredne situacije doneo nove mere u opštini Vrbas

Štab za vanredne situacije opštine Vrbas, povodom aktuelne situacije vezane za suzbijanje, sprečavanje i gašenje epidemijeKOVID 19 na teritoriji opštine Vrbas, doneo je sledeće mere:

1. Ograničava se rad do 20.00 časova svih ugostiteljskih objekata, objekata za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu /restorani, kafići, barovi, picerije, svečane sale i ostali ugostiteljski objekti, kladionice, igraonice i sl./, kao i objekata koji pružaju usluge ishrane i pića /gril, brza hrana, fast fudovi, kiosci i drugi slični objekti koji pripremaju hranu/ na teritoriji opštine Vrbas.

Preporučuje se vlasnicima objekata iz stava 1. da u skladu sa mogućnostima rad obavljaju na otvorenom prostoru u letnjim baštama. Obavezuju se vlasnici objekata iz stava 1. da obezbede potrebna zaštitna i dezinfekciona sredstva za zaposlene i korisnike i da redovno vrše dezinfekciju ugostiteljskih objekata.

2. Predškolska ustanova „Boško Buha“ nastavlja sa radom u skladu sa Preporukama za primenu opštih mera zaštite od КOVID 19 Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Prilikom obrazovanja grupa Ustanova će se pridržavati normativa kojima je regulisan broj dece koja borave u prostorijama u odnosu na kvadraturu prostorije, s tim da broj dece u grupi bude najviše do deset uz pridržavanje svih propisanih mera.

3. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Vrbas da do daljeg obustave organizovanje ekskurzija, izleta, zabava i drugih sličnih aktivnosti učenika škola.

4. Zabranjuje se rad teretana u zatvorenom prostoru. Preporučuje se sportskim klubovima u opštini Vrbas da organizuju treninge na otvorenom prostoru.

5. Zadužuju se direktori javnih preduzeća, ustanova, organizacija i rukovodioci organa lokalne samouprave da organizuju rad tako da se obezbedi rad od kuće za hronične bolesnike i druge neesencijalne zaposlene. Posebno treba obratiti pažnju na roditelje sa decom do 12 godina, gde drugi roditelj radi i gde nema druge mogućnosti za čuvanje dece.

6. Nalaže se JКP „Кomunalac“ da obezbedi pojačani rad na terenu na održavanju javne higijene i komunalnog reda.

7. Nalaže se JКP „Кomunalac“ i sekretarima mesnih zajednica u naseljenim mestima u kojima grobljima upravljaju mesne zajednice, da prilikom prijave sahrana upoznaju porodice da se sahranjivanje obavlja u prisustvu najužeg kruga porodice.

Komandant Opštinskog štaba,

Milan Glušac