Raspisan nagradni foto konkurs „Razglednica Vrbasa 2020“

„Ove godine Turistička organizacija opštine Vrbas otvorila je suvenirnicu u kojoj se mogu pronaći različiti suveniri sa turističkim motivima opštine Vrbas. Najstarija vrsta suvenira ili uspomena sa putovanja svakako su razglednice, na kojima se prikazuju raznorodni motivi jednog kraja. S tim u vezi, Turistička organizacija opštine Vrbas ove godine organizuje foto konkurs Razglednice Vrbasa, koji će trajati od 01. avgusta do 01. oktobra godine. Centralna tema foto konkursa su motivi opštine Vrbas, bilo da su u pitanju znameniti objekti, ambijentalne celine, parkovi, priroda, Veliki bački kanal. Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani, bilo da se profesionalno ili amaterski bave fotografijom“, navodi se u pozivu za učešće na konkursu.

tema: Razglednice Vrbasa; broj fotografija: 6; kvalitet i veličina fotografija: 300 dpi, duža strana 3.000 piksela, veličina jedne fotografije ne sme prelaziti 2 MB, JPG ili PNG format; fotografije mogu biti monohromatske ili u boji; nije dozvoljeno eksperimentisati, manipulisati ili montirati sadržinu kadra.

Sve prijavljene fotografije moraju biti autentično delo potpisanog autora. Nadoknada za učešće na konkursu se ne plaća.

Uz fotografije poslati i uredno popunjenu prijavu sa sledećim podacima: ime i prezime autora, adresa (ulica i broj), mesto stanovanja, kontakt telefon i spisak poslatih radova sa nazivom. Prijavu za učešće možete preuzeti na sajtu Turističke organizacije.

Svaki fajl označiti brojem fotografije pod kojom se vodi u prijavi sa inicijalima autora i nazivom fotografije, sve razdvojeno tačkom. Primer: autor Petar Petrović, šesta po redu fotografija navedena u prijavi pod nazivom Crkva u centru – fajl se označava 6.PP.Crkva u centru.

Radove slati isključivo elektronskim putem na [email protected] sa naznakom za foto konkurs. Rok za dostavljanje radova je 01. oktobar 2020.godine.

Sve pristigle fotografije će ocenjivati i odabrati dvočlani žiri u sastavu Rajko Кarišić i Ivica Devčić. Žiri će od izabranih fotografija doneti odluku koja će fotografija poneti 1, 2. i 3. nagradu. Nagrada za 1. mesto iznosi 8.000 dinara, za 2. mesto 5.000 dinara, i za 3. mesto 3.000 dinara. Odluka žirija je konačna i ne može se uložiti prigovor.

Nagrađene fotografije biće izrađene u vidu razglednica sa navedenim imenom autora. Odabrane fotografije sa konkursa biće izrađene na foto papiru i prikazane na izložbi na otvorenom, na Trgu Nikole Pašića tokom oktobra 2020. godine.

Sve fotografije pristigle putem konkursa ostaju u arhivi Turističke organizacije opštine Vrbas. Organizator konkursa ima pravo, bez nadoknade autorima, da koristi fotografije u svrhe promocije opštine Vrbas prilikom javnih nastupa, na internet sajtovima i u svojim publikacijama, sa navođenjem imena i prezimena autora fotografije.