Za idući utorak zakazana treća sednica SO Vrbas

Za utorak, 24. novembar, predsednica Skupštine opštine Vrbas Sanja Žigić zakazala je III sednicu lokalnog parlamenta. Odbornici će razmatrati dnevni red sa 11 tačaka: 1. Zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine Vrbas; 2. Davanje svečane izjave odbornika Skupštine opštine Vrbas;  3. Predlog odluke o Opštinskom veću opštine Vrbas; 4. Predlog odluke o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za period od 01. 01. 2020. godine do 30. 09. 2020. godine; 5. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom; 6. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i merama za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, susedne objekte i bezbednost saobraćaja; 7. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o unapređenju energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrbas; 8. Predlog rešenja o prestanku mandata direktora JP „Vrbas-gas“ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas; 9. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Vrbas-gas“ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas; 10. Predlozi Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose i 11. Pitanja i predlozi.