OKO NAS TEMA: Korisnici Gerontološkog centra izolovani više od 7 meseci

Gerontološki centar Vrbas, kao i sve ustanove socijalne zaštite oduvek živi i radi 365 dana u godini, 24 časa dnevno. Kako kažu u ovoj ustanovi proces rada na pružanju usluge smeštaja teče normalno, bez obzira na okolnosti i probleme koji se javljaju. Poslednjih meseci korisnici i zaposleni dele sudbinu čitavog čovečanstva koje je pogođeno pandemijom COVID 19. Problemi se sagledavaju na dnevnom nivou kao i do sada i poštuju se instrukcije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije koje imaju za cilj da spreče širenje bolesti COVID 19 među korisnicima usluge smeštaja koji su većinom ostarele osobe i za koje postoji procena da su posebno ugroženi virusom.

U Gerontološkom centru Vrbas nije bilo slučajeva pozitivnih korisnika ni zaposlenih na ovaj virus. “Aktuelna pandemija podsetila nas je da se svaki problem može rešiti kada smo solidarni i usmereni ka jednom zajedničkom cilju”, kaže Radmila Musić, direktorka GC Vrbas.

U skladu sa instrukcijama ministarstav izlasci korisnika Gerontološkog centra van Ustanove obustavljeni su 13. marta ove godine. Ipak, korisnici odlaze na neophodne lekarske preglede i druge medicinske intervencije van Ustanove kao i ranije uz poštovanje svih propisanih procedura.  Kako kažu “stanovnici” u vrbaskom Gerontološkom centru sreća je da imaju veliko dvorište i prostorije  u dvorištu Ustanove pa lakše podnose izolovanost. Osim toga tokom dana imaju sadržajan program, pa im sve to olakšava da lakše prebrode zatvorenost. Ipak, najviše im nedostaju posete, koje su sada ograničene.

“Naš Gerontološki centar ima dvoriše od 6.000 metara kvadratnih i korisnici usluge smeštaja u ovoj Ustanovi svakodnevno, kao i ranijih godina rado koriste ovaj zelenilom pokriven i visokim, stogodišnjim drvećem obogaćen prostor. Veliko i lepo dvorište pruža našim korisnicima mogućnost da se rekreiraju, šetaju, voze bicikl. Sve aktivnosti koje su i ranije bile u službi ispunjavanja slobodnog vremena korisnika, radne i okupacione terapije odvijaju se uvek kada vremenske prilike to dozvoljavaju napolju a ukoliko je vreme loše, onda u zajedničkim prostorijama u manjim grupama. Svaka soba naših korisnika ima novi televizor i uslugu kablovske televizije. Кako bi se sprečilo širenje virusa, u skladu sa instrukcijama nadležnog Ministarstva poštuje se distanca među korisnicima i korisnicima i zaposlenima, kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Zaposleni uvek nose maske i vizire, tokom svih aktivnosti sa korisnicima”, istakla je Radmila Musić.