Novi kapaciteti vodozahvata i završetak mreže ka Kucuri i Savinom Selu

Radovi na postavljanju vodovodnih cevi ka Kucuri i Savinom Selu i bušenje bunara izvode se u sklopu projekta kojim bi trebalo da se reši problem vodosnabdevanja naseljenih mesta u opštini Vrbas, tako da bi sva sela u opštini trebalo da budu snabdevana pijaćom vodom. Radove na bušenju bunara na samom izvorištu na Vodozahvatu u Vrbasu obišli su Jovana Vujtović, pomoćnica predsednika opštine, Milan Glušac, zamenik predsednika opštine, Igor Škundrić, direktor JKP „Komunalac“ i Miroslav Fejsa, rukovodilac PJ Vodovod i kanalizacija.

“Trenutno su izbušena dva bunarska polja i u toku je test crpljenja, a sledi nam bušenje još tri polja i postavljanje optičkih kablova, kako bi unapredili nivo komunikacije sa njima, što je maksimum u svetu tehnike u ovom trenutku. Кapacitet svakog bunarskog polja je 12 litara u sekundi, a projektovano je da ukupni kapacitet na izvorišu bude 150 litara u sekundi. Кada govorimo o poveznom cevovodu do Кucure i Savinog Sela, trenutno je urađeno 11 od ukupno 14 kilometara. Cevi su položene i zatrpane, a nakon završetka svih radova i spajanja, sledi dezinfekcija cevovoda i test pritiska. Takođe, u postupku tendera je projekat izgradnje filterskog postrojenja i izgradnju dodatnih rezervoara; od 1.000 kubika u Vrbasu, 600 kubika u Кucuri i od po 300 kubika u drugim mestima opštine Vrbas”, objasnio je Fejsa.

Prema rečima Vujtović realizacijom ovog projekta rešava se dugogodišnji problem vodosnabdevanja u opštini Vrbas.

“Ponosni smo što smo danas ovde na Vodozahvatu, jer smo na putu do trajnog rešenja ovog dugogodišnjeg problema. Najoptimalniji predlog za rešavanje ovog problema ponudila nam je nemačka  Razvojna banka KFV i„Setek inžinjering“  konsultantska  projektantska kuća,  u saradnji sa opštinom Vrbas, JKP „Komunalac“ i Vladom Republike Srbije. Rešenje se ogleda u tome da mora doći do proširenja kapaciteta i povezivanja vodovodne mreže naseljenih mesta sa vodozahvatom u Vrbasu. Ovoje najveći i najznačajniji projekat koji se realizuje u poslednje dve decenije u opštini Vrbas”, istakla je Jovana Vujtović.

Završeno je 80 posto radova kada je u pitanju postavljanje vodovoda ka Kucuri i Savinom Selu, a u toku je i bušenje bunara i izgrađuju se dva postrojenja za pripremu vode.

„Prvi kvartal naredne godine je krajnji rok za završetak bušenja bunara i za postavljanje cevovoda. Sa ponosom možemo reći  da će se ovaj projekat završiti do septembra 2021.godine i da će stanovnici Kucure i Savinog Sela imati pijaću vodu, koja će se iz Vrbasa distribuirati do ovih naseljenih mesta”, rekao je Škundrić i dodao  da su u toku pregovori sa Kancelarijom za javna ulaganja, pa bi trebalo već sledeće godine da počne tehnička realizacija projekta vodosnabdevanja ka ostalim  naseljenim mestima, a to su Bačko Dobro Polje, Zmajevo i Ravno Selo.