Konkurs za kupovinu seoskih kuća iz Programa za izbegla lica

Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa, raspisala je javni poziv za izbor korisnika pomoći kroz kupovinu četiri seoske kuće i dodelu istog broja paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći je bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do 11.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Pomoć za kupovinu seoske kuće odobrava se u maksimalnom iznosu do 9.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti, dok se paket pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja odobrava u maksimalnom iznosu do 1.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće. Seoska kuća za koju se podnosi prijava ne mora se nalaziti na teritoriji opštine Vrbas, već se može nalaziti u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije. Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 02. april 2021. godine.