Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u poseti Vrbasu

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Aleksandar Simurdić, razgovarao je danas sa predsednikom opštine Vrbas Predragom Rojevićem o mogućoj saradnji, unapređenju kapaciteta i podršci, koja bi trebalo da rezultira osmišljavanjem projekata i njihovom realizacijom u cilju poboljšanje kvaliteta života naših sugrađana. Za realizaciju projekata osmišljenih kroz ovu saradnju, podrška će se potražiti u fondovima Evropske unije ili kroz bilateralnu saradnju sa vladama i institucijama pojedinačnih država. Mapiranjem oblasti i formulisanjem eventualnih problema i potreba, organizovanjem edukacija zaposlenih i pokretanjem zajedničkih ideja i projekata, lakše i uspešnije će se realizovati planirana saradnja, rečeno je na sastanku.

„Fond ‘Evropski poslovi’ započeo je pre dve nedelje sa obilaskom lokalnih samouprava u Vojvodini s ciljem pripreme za učešće u novom sedmogodišnjem programskom budžetskom okviru Evropske unije za period 2021 – 2027. godina. Inicirali smo pet sektorskih grupa unutar programa rada Fonda Evropski poslovi; to su zelena agenda koja podrazumeva obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, zatim zdravstvo, obrazovanje, privreda sa poljoprivredom sa akcentom na proizvodnju hrane, i na kraju grupa koja se odnosi na kulturu. Radi se o pet tematskih celina koje svoje uporište imaju u performansama novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije, sa željom da uradimo mapiranje stanja resursa i potencijala u 45 opština Vojvodine, s ciljem što efikasnije pripreme za pristup eksternim izvorima finansiranja. Radićemo i na institucionalnom jačanju administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave i pokrajinske administracije, kako bi što pripremljeniji dočekali narednu godinu kada očekujemo veći broj poziva u okviru evropskih poziva i fondova. Paralelno, dosta toga stoji na raspolaganju i bilateralno, i to je još jedan širok prostor za saradnju“, rekao je Simurdić.

Potencijale opštine Vrbas u raznim oblastima, njene prednosti, dosadašnje rezultate rada, pokrenute projekte i razna iskustva stečena kroz njihovu realizaciju, Simurdiću i njegovim saradnicama predstavili su Predrag Rojević, predsednik opštine Vrbas, i Milan Glušac, zamenik predsednika.

„Ova poseta i razgovori koje smo sa čelnicima Fonda ‘Evropski poslovi’ vodili, veoma je bitna za opštinu Vrbas. Već u prvom susretu identifikovali smo da je za našu lokalnu samoupravu ključno u ovom trenutku definisati i podići industrijsku zonu. Plan je pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju, precizirati potrebe i potražiti podršku za njeno formiranje“, rekao je Rojević i najavio intenziviranje saradnje sa Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.