U toku anketiranje korisnika o uslugama JKP „Komunalac“

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ u periodu od 01. do 30. juna sprovodi ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama Poslovne jedinice „Vodovod i kanalizacija“. Online upitnik građani mogu popuniti OVDE, ali i u prostorijama JKP „Komunalac“.

„Javno komunalno preduzeće poziva građane da popune online upitnik o zadovoljstvu uslugama vodovoda i kanalizacije, i na taj način pomognu preduzeću da bude još kvalitetnije u pružanju usluga. Pored online forme, upitnik u papirnoj formi se može preuzeti i popuniti svakog radnog dana u prostorijama JKP, Save Kovačevića br. 87, od 08.00 do 14.00 časova.

Upitnik sadrži pitanja koja se odnose na kvalitet usluga preduzeća – snabdevanje vodom, prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda, kvalitet uspostavljenih kanala komunikacije i odgovora na podnete reklamacije i zahteve, kao i pitanja koja se odnose na investiranje i unapređenje usluga vodovoda i kanalizacije. Dodatno korisnicima se pruža mogućnost da iznesu svoje predloge, kritike ili pohvale koje se odnose na rad ‘Komunalca’. Po okončanju ispitivanja, javno će biti objavljeni rezultati, odnosno izveštaj o sprovedenom ispitivanju“, navodi se u saopštenju JKP.