Od srede tretmani suzbijanja krpelja – Oprez pčelarima!

U skladu sa izvođenjem tretmana u okviru povoljnih meteoroloških uslova, „Ciklonizacija“ AD najavila je za naredne dane i tretmane suzbijanja krpelja.

„Tretiranje će se vršiti u periodu od 02. juna do 05. juna 2021. godine, na javnim zelenim površinama teritorije opštine Vrbas – izletišta, sportsko-rekreativne površine, parkovi, igrališta i druge površine. Tretman će biti izvršen preparatom Aqua K-Othrine EW20, aktivna supstanca Deltametrin. Preparat je toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje jedan dan“, navodi se u saopštenju „Ciklonizacija“ AD.