Opštini Vrbas od Pokrajine sredstva za rad Socijalno-ekonomskog saveta

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević uručio je danas ugovore lokalnim samoupravama koje su dobile sredstva po javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta. Jedan od ugovora pripao je opštini Vrbas i prema njemu je za razvoj i delovanje Socijalno-ekonomskog saveta izdvojeno 220.000 dinara. Ugovor u Pokrajinskoj vladi potpisala je Tijana Aleksić, zamenica predsednika opštine Vrbas.

Podrška koju u ovom projektu pruža Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam „ima za cilj uspostavljanje i ostvarivanje delotvornog i kontinuiranog socijalnog dijaloga po pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave, od interesa za zaposlene i poslodavce, radi razvoja i delovanja lokalnog socijalno-ekonomskog saveta, kroz podršku u radnom angažmanu koordinatora/sekretara Saveta i stvaranja uslova za redovan rad, razvoj i delovanje, u skladu sa zakonom“, navodi se u ugovoru.

Resorni sekretar je rekao da Pokrajinska vlada, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, podržavaju ukupan rad Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i saveta u lokalnim samoupravama sa oko 12 miliona dinara godišnje, sa ciljem efikasnijeg socijalnog dijaloga koji, prema njegovim rečima, nema alternativu.

„Važno je pozvati predstavnike lokalnih samouprava koje nisu osnovale socijalno-ekonomske savete na teritoriji AP Vojvodine da ih osnuju. Spremni smo da im pomognemo i finansijski i iskustvom, te da ih uputimo i na one jedinice lokalne samouprave gde saveti dobro posluju, jer smatramo da je to radno telo mesto na kom zajednički mogu delovati poslodavci, sindikati i svi zainteresovani učesnici u privrednom životu. Dijalog nema alternativu, a sami socijalno-ekonomski saveti jesu institucionalni način rešavanja problema zaposlenih, poslodavaca i sindikata“, rekao je Ivanišević.