Zahtevi za invalidske parking kartice od 21. februara u OU Vrbas

Od 21. februara Opštinska uprava Vrbas počeće da prima zahteve za izdavanje invalidske parking kartice. Istovremeno, zahtevi se mogu podneti preko portala eUprava, i ova usluga omogućena je od 05. februara.

Zahtevi na šalterima 7 i 8 Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave Vrbas, počeće se primati od 21. februara, dok se zahtevi preko portala eUprava primaju od 05. ferbuara.

Zahtev podnosi osoba sa invaliditetom ili njen roditelj/staratelj, ukoliko je osoba sa invaliditetom maloletna ili lišena poslovne sposobnosti. Da bi zahtev bio uspešno podnet, potrebno je biti registrovan i prijavljen korisnik portala eUprava.