Istoričar Saša Marković gost vrbaske Biblioteke

Profesosr dokror Saša Marković, istoričar održao je u Javnoj biblioteci „Danilo Kiš“ u Vrbasu predavanje na temu „Fragmenti o srpskom svetu“ istovremeno predstavivši knjigu istorijskih osvrta i eseja na ovu temu.

Srpski svet, kako ističe, osenčen je dnevnopolitičkom stvarnošću. U osnovi nije novi pojam i javlja se kao već definisan u romantičarskom periodu kraja devetnaestog veka, a srećemo ga i ranije u istoriografiji. Danas, međutim srpski svet ima negativnu, a njegov cilj je da afirmiše pozitivnu konotaciju ovog termina.

„Pogrešna tumačenja „srpskog sveta“ često su Srbe skupo koštala, jer je doživljavan kao pretnja razvoju i uticaju velikih sila na ovim prostorima i tu pretnju mnogi su želeli otkloniti konfliktom, što je donelo, nažalost, brojne žrtve. O njima treba govoriti, kulturu sećanja treba razvijati, ali budućnost ‘srpskog sveta’ ne treba opteretiti prošlošću već je usmeriti na osnovu saznanja iz prošlosti i dozvoliti mladim generacijama da moderni ‘srpski svet“ bude deo modernih civilizacija i da bude zasnovan na tradiciji“, rekao je Marković, profesor i dekan na Pedagoškom fakuletu mu Somboru.