U toku suzbijanje ambrozije na više lokacija u Vrbasu

Na području Vrbasa radnici PJ „Čistoća“ JKP Komunalac Vrbas kose površine na kojima se nalazi ambrozija. Poslove obavljaju na osnovu ugovora s Opštinskom upravom, a lokacije s kojih ovaj korov treba ukloniti određuje Odeljenje za urbanizam, stambene poslove, zaštitu životne sredine i energetski menadžment.

 U zavisnosti od zakorovljenosti, kako kažu u PJ „Čistoća“, komunalci kose ručno i mašinski.

„Radnici „Zelenila“ parložnu travu pokosili su na nekoliko lokacija – duž leve i desne strane Njegoševe ulice, gde je u delu kod Vrbaškog mosta bilo najviše korova. Ambrozija je pokošena i na livadi koja je smeštena na uglu Bačke, Sremske i Danila Bojovića ulice“, kaže inženjerka hortikulture i pejzažne arhitekture u JKP-u Tamara Milošević.

Ova korovska biljka najzastupljenija je na obodu grada, te se trenutno obavlja košenje na travnatim površinama duž biciklističke staze na Kulskom putu.

Ambrozija je veoma invazivan alergeni korov. Pored službi lokalne samouprave, dužni su da je uklanjaju i vlasnici i korisnici javnih površina, poljoprivrednih poseda, puteva i vodotokova.