Završena sanacija divlje deponije u Zmajevu

Teškom mehanizacijom radnici JKP Komunalac Vrbas sanirali su divlju deponiju u Zmajevu. Ovaj posao obavljen je na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas. Na obodu Mađarske ulice u Zmajevu buldozerom je sanirana divlja deponija koja se prostire na blizu pet hiljada kvadratnih metara.

„Smeće smo sabili u obližnju depresiju, a potom smo nivelisali teren. Ovom prilikom uklonjeno je približno tri i po hiljade kubika smeća“, rekao je psolovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

U svim naseljenim mestima vrbaske opštine komunalni otpad odnosi se jednom sedmično. Zmajevčani zadužuju kante za odlagađe smaća, stoga, kažu u „Komunalci“ nema potrebe da se ova vrsta otpada gomila na rubu sela. Ukoliko je pojedinim žiteljima nedovoljna jedna kanta, mogu da se obrate JKP „Komunalac“ i reše taj problem. Dostupni su i džakovi za smeće čija je cena simboličnih 38 dinara.