Za novu opremu u Opštoj bolnici Vrbas 23,4 miliona dinara

Pokrajinska vlada donela je na sednici rešenje da se izdvoji ukupno 44,4 miliona dinara za nabavku medicinske opreme za opšte bolnice u Vrbasu, Vršcu i Senti i za Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici.

Opštoj bolnici u Vrbasu usmereno je 23,4 miliona dinara za nabavku novog mobilnog radiografsko-fluoroskopskog aparata sa Ce-lukom. Taj aparat koristi se kod ortopedskih, uroloških, opštih hirurških i ginekoloških operacija. Nabavkom tog aparata biće omogućeno da se rade i endovaskularne, kao i nove minimalno invazivne hirurške procedure. Takođe, biće obezbeđena bolja radiološka zaštita medicinskog osoblja i pacijenata, saopšteno je nakon sednice.

Opšta bolnica u Vršcu dobila je sredstva za nabavku portabilnog ultrazvučnog aparata i autotransfuzijskog uređaja s vakumskom pumpom za kontinuirano procesuiranje sakupljene krvi, a ukupna vrednost opreme je 10 miliona dinara.

Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici usmereno je  6,5 miliona dinara za novi savremeni sistem za zvučnu i svetlosnu signalizaciju na Hirurškom odeljenju.

Za nabavku kardiološkog ultrazvučnog aparata za potrebe Službe za internu medicinu u Opštoj bolnici u Senti izdvojeno je 4,5 miliona dinara.