Okrugli sto Komisije za rodnu ravnopravnost u opštini Vrbas

Komisija za praćenje i ostvarivanje rodne ravnopravnosti u opštini Vrbas organizovala je danas okrugli sto povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja je počela 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra – Međunarodnim danom ljudskih prava. Ovom temom bavili su se predstavnici svih javnih društvenih organizacija i subjekata čiji angažman je neophodan i može doneti pozitivne rezultate u rešavanju i eliminisanju ovog gorućeg problema. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnika Opštinske uprave i Skupštine opštine Vrbas, Centra za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, Policijske stanice Vrbas, Opštinskog javnog tužilaštva i drugih institucija.

„Razgovarali smo o problemima nasilja u porodici i pokušali da sagledamo trenutno stanje u vezi sa ovim problemom u našoj opštini, ali i da ponudimo i promovišemo neke od mera koje bi se mogle sprovesti u narednoj godini, kako bi ostvarili ono čemu svi težimo, a to je nulta tolerancija prema nasilju u porodici. I ovaj okruglo sto je primer dobre prakse u okviru Strategije nulte tolerancije prema nasilju u porodici, koja je usvojena na nivou AP Vojvodine. Prošle godine usvojeni su i Zakon o rodnoj ravnopravnosti i niz drugih zakonskih akata, sve u cilju stvaranja uslova za eliminisanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, uopšte. Institucije u našoj opštini imaju potpisan sporazum o saradnji i protokolima u slučaju pojave ove vrste nasilja, a kao rezultat rada nadležnih organa i obrad pojedinih tema na okruglim stolovima ove vrste, uspeli smo da obezbedimo jednu stambenu jedinicu za zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici. Razmišljali smo šta da učinimo u rešavanju ovog problema, za nas kao lokalnu samoupravu bilo je teško da izdvajamo sredstva za zbrinjavanje žrtava nasilja u sigurne kuće, pa smo odlučili da jednu stambenu jedinicu u okviru zgrade za zbrinjavanje izbegličke populacije, izdvojimo za potrebe rešavanja problema kojim se bavi naše telo.

Inače, više od 200 slučajeva nasilja u porodici, od kojih je većina nasilje nad ženama, evidentirano je u Vrbasu ove godine do 15. novembra. Prema podacima iz Opšte bolnice Vrbas, u službi Urgentne medicine i drugim službama evidentirano je 17 slučajeva povezanih sa nasiljem. Od toga je osam slučajeva porodičnog nasilja, dva slučaja seksualnog i sedam slučajeva vršnjačkog nasilja.

Na okruglom stolu zaključeno je da treba raditi na edukaciji i prevenciji, kao i na osnaživanju žrtava da prijavljuju nasilje, ali i da se izbore sa svim posledicama koje ono donosi, za šta je važna upravo međusektorska saradnja.