U toku sanacija građevinskih deponija

Sanirana je građevinska deponija u Vrbasu koja je smeštena na obodu ulice Milivoja Čobanskog u Vrbasu. Uklonjeno je blizu 3000 kubika smeća. Uređenje ovog prostora JKP „Komunalac“ obavilo je na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas. Mašine su se danas preselile na deponiju građevinskog materijala u Kucuri, a nakon vaskršnjih praznika u planu je uređenje smetlišta u Mađarskoj ulici u Zmajevu.

Zahvaljujući nedavno uređenom pristupnom putu sa odvodnim kanalima, olakšan je prilaz građevinskoj deponiji U Starom Vrbasu, kako za mašine i vozila JKP-a, tako i za vozila građana koji na ovom prostoru deponuju građevinski otpad.

„Radnici koji obavljaju sanaciju deponije zatekli su najviše građevinskog otpada što ranije nije bio slučaj, iako je za tu vrstu otpada ova lokacija namenjena. Smetlište je uređeno, put je asfaltiran, postoje odvodi za atmosfersku kanalizaciju. Meštani mogu lakše da priđu svojim njivama. Prvi put nakon dužeg vremena, na deponiji nismo zatekli komunalni i kabasti otpad što je za pohvalu“, priča poslovođa u JKP „Komunalac“ Mladen Pavlović.

Na svega nekoliko stotina metara od građevinske deponije smeštena je deponija namenjena za istovaranje komunalnog i kabastog smeća, te sav višak otpada građani mogu tamo da deponuju.