Od Pokrajine sredstva za višejezične table i obrasce

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice doneo je odluku o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, za 2023. godinu.


Opštini Vrbas pripalo je 97.000 dinara – 60.000 dinara za štampanje dvojezičkih i višejezičkih obrazaca, i 37.000 dinara za izradu i postavljanje višejezičkih tabli.


Prema pravilima konkursa i odluci, za troškova izrade i postavljanja tabli s nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenih mesta i drugih geografskih naziva na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova, kao i drugih obaveštenja i upozorenja za javnost ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu ili naseljenom mestu, zatim za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca, službenih glasila i drugih javnih publikacija, te za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti, ukupno je podeljeno 10 miliona dinara.