Nova oprema, vredna 82 miliona dinara za bolju zdravstvenu zaštitu

Pokrajinska vlada izdvojila je gotovo dve milijarde dinara za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja 70 zdravstvenih ustanova u AP Vojvodini. Najviše sredstava dobila je Opšta bolnica Vrbas, i to 82.311.980 dinara.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovor vredan preko 82 miliona dinara, dr Cveti Roganović, vd direktora Opšte bolnice Vrbas. Prema rečima dr Roganović, oprema će unaprediti rad zaposlenih u OBV, a pacijentima će doneti bolji kvalitet zdravstvene zaštite. Veći broj pacijenata će moći da se pregleda za odrđeno vreme, samim tim brže će doći na red, a najvažnije je što će biti preciznija i pravovremenija dijagnostika. “Zahvaljujem se Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedniku Igoru Miroviću i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo Profesoru doktoru Zoranu Gojkoviću, što su prepoznali značaj dodele sredstava za našu ustanovu. Pokazali su da brinu o zaštiti zdravlja pacijenata koji gravitiraju ka bolnici u Vrbasu, a to je oko 220.000 građana. Sa sredstvima koje su nam opredelili dobićemo najsavremeniju opremu, što će zaposlenima olakšati rad, još važnije je što će omogućiti precizniju i bržu dijagnostiku, a to je od velikog značaja za sve naše pacijente”, naglasila je dr Cveta Roganović.

Podrška od neprocenjivog značaja

Dr Cveta Roganović je od 3. februara ove godine na mestu vd direktora Opšte bolnice, a podrška pokrajinske Vlade je značajan podstrek kako za zaposlene, tako i za pacijente. „Ova podrška u vidu opreme nam je od neprocenjivog značaja, to potvrđuje i obećanje da će i dalje ulagati. To nam govori da je naša ustanova veoma značajna za ovaj region i da će zaposleni imati bolje uslove za rad, a pacijenti konforniju, pravovremeniju i precizniju dijagnostiku”, istakla je dr Roganović.


Osim savremene opreme koja će zameniti postojeću, među aparatima su i oni kojih do sada nije bilo u vrbaskoj bolnici. “Među opremom koju ćemo dobiti je digitalni mamograf. Prilikom uptrebe istog nema rendgenskog snimka, može se snimati pod različitim uglovima, snimanje kraće traje. Osim toga manje je zračenje, snima se na cd-ovima, nalaz ostaje registrovan tako da se može uporediti sa svakim narednim snimanjem, a najvažnije jeste da se rano mogu otkriti i najmanje promene. Mamograf, naročito ovakvih karakteristika, nam je veoma važan za prevenciju i rano otkrivanje karcinoma dojke koji je sve učestaliji i javlja se i kod mlađe populacije. Znamo da na vreme poosavljena dijagnoza i adekvatno lečenje karcinoma dojke smanjuje smrtnost koja je još uvek visoka. Takođe, važan aparat, koji uopšte nismo posedovali jeste aparat koji dobija neurologija, to je aparat za snimanje krvnih sudova vrata i snimanje krvnih sudova glave, transkranijalni dopler, dopler karotida i VB sliva. To je veoma značajno za rano otkrivanje stenoza, odnosno zapušenja krvnih sudova, što često bude veliki faktor rizika za moždani udar. Dobićemo i kolonoskop, koji nam je bio prekopodreban, stub za kolonoskopiju i gastroskopiju, zbog rane dijagnostike različitih kolorektalnih karcinoma, karcinoma želudca…Između ostalih, dobićemo i novi Deksa aparat za snimanje gustine kostiju”, istakla je direktorka dr Cveta Roganović. Iako je ovo vemo velika i značajna podrška Pokrajinske Vlade, već je u najavi nova podrška i to za rešavanje kapitalnih popravki u OBV.


Opštoj bolnici Vrbas sredstva za nabavku:

aparata za ultrazvuk visoke klase sa 2 sonde namenjene za vaskularne preglede i za TCD preglede na Odeljenju neurologije u iznosu od 10.224.000 dinara; digitalnog mamografa sa digitalnom mamotomosintezom u iznosu od 29.608.800 dinara; endoskopskog stuba sa nastavcima za gastro i kolono endoskopiju i pratećom resekcionom jedinicom u iznosu od 15.573.702 dinara; zatim automatske rotacione lepilice za Službu operacionog bloka sa sterilizacijom – 2 komada u iznosu od 857.638 dinara; vakum infiltracionog procesora za inpregnaciju i obradu tkiva histo-tek za Odsek za patologiju sa citologijom u iznosu od 4.560.000 dinara; lampe za fototerapiju novorođenčadi u iznosu od 618.240 dinara; koštanog denzitometra za pregled celog tela u iznosu od 7.536.000 dinara; infuzionih kompleksnih pumpi u ukupnom iznosu od 11.245.600 dinara (volumetrijska pumpa obična – 5 komada, infuziona špric pumpa – 18 komada, infuziona špric pumpa za TSI – 2 komada, grejač krvi i infuzionih rastvora – 2 komada, stalak za infuzione pumpe od prohroma – 23 komada, volumetrijska pumpa – 18 komada i enteralna pumpa – 4 komada); i za nadogradnju postojećeg ultrazvučnog aparata Affiniti 50 sa sondom i dodatnim kardiološkim softverom (kontrast opcija) u iznosu od 2.088.000 dinara.