Promocija trotomne monografije Rajka Karišića u četvrtak

Promocija trotomne monografije Rajka Karišića, posvećene obeležavanju 50 godina bavljenja fotografijom u kontinuitetu,  biće održana u Svečanoj sali Gimanzije „Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu, u četvrtak, 28. septembra 2023. godine sa početkom u 19 časova.