Konkurs za samostalne i grupne izložbe u Likovnoj galeriji

Kulturni centar Vrbasa raspisao je konkurs za samostalne i grupne izložbe u likovnoj galeriji za izlagačku 2024. godinu.

Pozivaju se svi zainteresovani likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici kao i udruženja umetnika da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.


Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

– 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (rezolucije 300 dpi);
– profesionalnu biografiju autora;
– sažetu koncepciju izložbe;
– tehnički opis izložbe;
– kontakt adresu, i-mejl adresu i telefone;
– katalog sa prethodne izložbe (ako ima).


Konkurs je otvoren od 01. oktobra do 01. decembra 2023.godine. Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Konkursni materijal se ne vraća. Dokumentaciju slati putem mejla na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Kulturni centar Vrbasa, Maršala Tita 87, 21460 Vrbas, uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Likovnoj galeriji“.

Kulturni centar Vrbasa se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima. Troškove transporta radova snosi autor. Oko pojedinosti svake izložbe pojedinčano, dogovaraće se autor i galerista. O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Likovne galerije Kulutrnog centra Vrbasa. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima Konkursa putem i-mejla do kraja decembra 2023. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 064.8577.079 kod galeriste dr Silvie Jelačić.