Gerontološkom centru Vrbas 13 miliona dinara od Pokrajine

Na drugom ovogodišnjem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, sa ukupno 469 miliona dinara, podržana su 122 projekta koje će realizovati 27 ustanova za smeštaj korisnika čiji je osnivač Pokrajinska vlada – domovi za stare, ustanove za decu i omladinu, domovi za duševno obolela lica i Centar za socijalni rad Novi Kneževac sa domskim odeljenjem.

Prema odluci Pokrajinske vlade, u Gerontološkom centru Vrbas biće realizovana četiri projekta – za uređenje dvorišnih puteva izdvojeno je 3.000.000 dinara, za keramičarske i molerske radove u kupatilima Gerontološkog centra 6.000.000 dinara, za nadogradnju JISUSZ 1.190.000 dinara, a za opremanje nameštajem 3.000.000 dinara.