Čišćenje glavne deponije u Ravnom Selu

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“, Poslovne jedinice „Čistoća“, su započeli čišćenje glavne seoske deponije u Ravnom Selu, saopšteno je iz preduzeća.

„Smetlište se nalazi u produžetku ulice 29. novembar. Radovi se izvode po nalogu komunalne inspekcije Opštinske uprave Vrbas. Komunalni radnici su na terenu zatekli deponovano raznovrsno smeće, od biljnog otpada, komunalnog, kabastog do građevinskog. Čišćenje deponija se obavlja teškom mehanizacijom. Najveći problem predstavlja smeće koje se odlaže na atarski put. Apelujemo na građane da vode računa i otpad bacaju samo na mesta koja su za to namenjena, da ne zagađuju životnu sredinu. Ako vremenske prilike dozvole, radovi će biti završeni za dva dana. Planirano je da se mašine, nakon završetka ovih radova, presele u Zmajevo, gde će se sanirati deponija u Mađarskoj ulici“, stoji u saopštenju JKP „Komunalac“.