Suzbijanje glodara u Vrbasu i naseljenim mestima

Ciklonizacija AD Novi Sad vršiće od 20. novembra deratizaciju kanalizacione mreže, pijaca i obala Velikog bačkog kanala u Vrbasu. Tretmani deratizacije vršiće se sa povoljnim meteorološkim uslovima.

Deratizacija predstavlja skup mera i metoda usmerenih na tretman za uništavanje i suzbijanje štetnih glodara, poput miševa i pacova, koji su uzročnici značajnih ekonomskih šteta i prenosioci raznih zaraznih bolesti. Prevencija je najbolji način za smanjenje broja glodara i sprečavanje naseljavanja u neposrednoj čovekovoj okolini.