Apel da se ne pali vatra na otvorenom i spreče požari

U cilju unapređenja zaštite od požara na otvorenom prostoru, Štab za vanredne situacije opštine Vrbas pozvao je sve građane na odgovorno ponašanje prilikom boravka u prirodi, na poljima i u šumama, kako bi se maksimalno smanjio rizik od pojave vatrene stihije.

„Zakonom o zaštiti od požara (član 50.) zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka i za to je zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Takođe, članom 46. istog zakona zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara“, saopštio je Štab za vanredne situacije.

Inače, od početka februara na teritoriji Republike Srbije evidentirano je ukupno 1.492 požara na otvorenom prostoru, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine kada je ovakvih požara bipo 226. Samo tokom vikenda na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 466 požara na otvorenom prostoru, dok je prošle godine u istom periodu bilo 60 ovih požara. Na lokalizaciji i likvidaciji požara na otvorenom prostoru samo u toku februara meseca evidentirano je 3.795 angažovanja pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica sa 519 vatrogasnih vozila. Požari na otvorenom prostoru veoma brzo se šire i zahvataju velike površine, zbog čega predstavljaju realnu opasnost po nastanak veće materijalne štete na građevinskim objektima, objektima infrastrukture i na šumskim kompleksima, ali i realnu opasnost po živote građana.

U cilju suzbijanja požara biće pojačan inspekcijski nadzor, a posebna pažnja biće usmerena na kritične lokacije gde najčešće dolazi do požara na otvorenom.