„Priroda je naše blago” – Foto, likovni i literarni konkurs JKP Komunalac

Javno komunalno preduzeće „Komunalac” raspisalo je foto, likovni i literarni konkurs za decu iz vrtića Predškolske ustanove „Boško Buha” i učenike osnovnih škola u opštini Vrbas, na temu „Priroda je naše blago”. Ovo je osmi konkurs po redu JKP-a. Pravo učešća imaju deca starosti od tri godine pa naviše i osnovci svih uzrasta. Radovi se mogu poslati do 25. aprila, saopšteno je iz „Komunalca”.

Javno komunalno preduzeće „Komunalac” raspisuje likovni konkurs za predškolce i učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Vrbas, foto konkurs za učenike starijih razreda osnovnih škola, kao i literarni konkurs za učenike osnovnih škola na temu: „PRIRODA JE NAŠE BLAGO“.

Propozicije konkursa

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren od 25. marta 2024. godine. Svi radovi koji stignu na adresu JKP „Komunalac”, 21460 Vrbas, Save Kovačevića 87, do 25. aprila 2024. godine učestvuju na konkursu.

Učesnici LIKOVNOG konkursa: Predškolci i učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Vrbas.

Predškolci mogu da pošalju i grupne radove, a učenici isključivo pojedinačne.

Učesnici FOTO konkursa: Učenici starijih razreda (V-VIII) osnovnih škola sa teritorije opštine Vrbas.

Učesnici LITERARNOG konkursa: Učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Vrbas.

Tema konkursa: „Priroda je naše blago“

Dopunsko objašnjenje teme: Cilj konkursa je podstaći najmlađe da razmišljaju o životu na planeti Zemlji. Stručnjaci upozoravaju da u budućnosti snabdevanje pijaćom vodom može biti veliki problem. Zato kod dece treba probudti svest da vodu treba čuvati i štedeti. Takođe, problem je zagađenje. Nekontrolisano se baca smeće, tamo gde mu nije mesto, i u opasnost dovodi sav živi svet na planeti Zemlji. Svi zajedno se moramo starati da ne dođe do zagađenja životne sredine. Javno komunalno preduzeće „Komunalac” bavi se vodosnabdevanjem kao i održavanjem javne komunalne higijene, pa je jedan od zadatka preduzeća upravo edukacija javnosti o značaju vodnog resursa i zaštiti životne sredine.

Likovna tehnika: Dozvoljene su sve likovne tehnike.

Fotografije: Fotografisati možete foto aparatom ili telefonom. Slati isključivo fotografije nastale u vreme trajanja konkursa koje ne smeju biti obrađivane. Preporučuje se da dimenzija digitalnog zapisa jedne fotografije ne sme biti veća od 1920 piksela (duža strana), a rezolucija 72 dpi, format .jpg u maksimalnom kvalitetu kompresije. Fotografije koje autori šalju na konkurs mogu biti i na fotopapiru dimentije 13×18 cm. Mogu se poslati poštom, ili doneti lično na pisarnicu JKP. Fotografije u digitalnoj formi se mogu dostaviti putem mejl adrese [email protected], ili na FB stranicu JKP „Komunalac”.

Literarni radovi: Pesme ili kratke priče dostavljati otkucane na A4 formatu. Ukoliko su napisane na nekom od jezika nacionalnih manjina potrebno je priložiti njihov prevod. Poslati poštom ili predati na pisarnicu JKP „Komunalac”.

Način prijavljivanja: Slanje fotografija, likovnih i literarnih radova na konkurs vrši se poštom ili direktno na pisarnicu JKP. Učesnici konkursa radove treba da predaju učiteljima, odnosno, nastavnicima srpskog jezika i likovne kulture (odnosno, osobi koju odredi škola), koji će ih dalje distribuirati, a mogu to učiniti i roditelji, odnosno, deca lično.


Na poleđini svakog likovnog i  literarnog rada, kao i uz fotografije, obavezno navesti sledeće podatke:

  1. ime i prezime autora,

  2. zavisno od uzrasta kandidata koji učestvuje na konkursu, naziv vrtića ili škole, razred, odeljenje i kontakt telefon,

  3. ime i prezime vaspitača, učitelja ili nastavnika. 


Napomene i ograničenja: Radovi bez traženih podataka ne mogu učestvovati na konkursu. Jedan autor na konkurs može poslati najviše po jedan likovni rad, fotografiju, ili literarni  rad. Predškolci šalju grupne likovne radove, svi ostali učesnici, foto, likovnog i literarnog konkursa, pojedinačne.

Odabir pobednika: Od svih blagovremeno pristiglih foto, likovnih i literarnih radova, stručni žiri će napraviti selekciju od po tri najbolja u svakoj uzrasnoj kategoriji. Nagrađeni radovi biće predstavljeni na sajtu, zvaničnoj Fejsbuk stranici preduzeća i Instagram profilu. Nakon žiriranja biće organizovana i izložba najboljih fotografija, likovnih i literarnih radova.

Nagrade: Organizator konkursa obezbediće prigodne nagrade i odgovarajuće diplome za po tri najbolja likovna i literarna rada u svim uzrasnim kategorijama.

Proglašenje pobednika i izložba radova: Dan i termin svečanosti na kojoj će biti dodeljene nagrade i otvorena izložba nagrađenih radova biće naknadno utvrđen, o čemu će autori nagrađenih radova i ostali učesnici konkursa biti pravovremeno obavešteni.

Napomena: Primljeni radovi se ne vraćaju, a organizator konkursa zadržava pravo da ih iskoristi kao ilustracije u svojim publikacijama i reklamnim materijalima, a bez naknade autorima.

Informacije: Dodatne informacije u vezi sa konkursom možete dobiti pozivom Sektora marketinga na brojeve telefona 021.706.575 i 064.847.5833, 064.805.7434.