Opštini Vrbas od Pokrajine sredstva za višejezične table i obrasce

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, doneo je odluku o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, za 2024. godinu.

Opštini Vrbas pripalo je ukupno 200.000 dinara, od čega 130.000,00 dinara za štampanje višejezičkih obrazaca i publikacija (obrazaca za ostvarivanje prava iz nadležnosti Opštinske uprave), i 70.000 dinara za troškove izrade višejezičnih tabli (table za unutrašnje obeležavanje za potrebe Opštinske uprave).

Prema pravilima konkursa i odluci, za troškova izrade i postavljanja tabli s nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenih mesta i drugih geografskih naziva na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova, kao i drugih obaveštenja i upozorenja za javnost ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu ili naseljenom mestu, zatim za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca, službenih glasila i drugih javnih publikacija, te za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti, ukupno je podeljeno deset miliona dinara.