Naivno slikarstvo Martina Jonaša od 7. maja u Vrbasu

Otvaranje izložbe slika Martina Jonaša, rodonačelnika naivnog slikaratva u Kovačici, pored Suzane Halupove i Jana Husarika. održaće se u utorak 7.maja u Likovnoj galeriji KC Vrbasa sa početkom u 19 časova. 

Martin Jonaš je najznačajniji i najveći umetnik kovačičke naive, koji je, zahvaljujući svojoj imaginaciji izgradio sopstvenu likovnu poetiku i sopstveni, lako prepoznatljiv likovni svet. Kao umetnik uspeo je da na jedinstven način likovno atrikuliše i umetnički prezentira suštinu egzistencije našeg seljaka i njegovu životnu ili čak mističnu povezanost sa zemljom. Kult zemlje, zasnovan na njenoj plodnosti i kult rada slovačkog vojvođanskog seljaka postali su u likovnom delu Martina Jonaša, umetnički monument.