Srbobran – U pripremi za apliciranje kod Evropskih fondova

Zoran Mladenović, predsednik opštine Srbobran

U pripremi za apliciranje kod Evropskih fondova

Ova godine je u opštini Srbobran protekla radno. Krenuli smo veoma ambiciozno, a neke stvari smo na žalost morali da korigujemo, zbog toga što smo umesto očekivanih 120 miliona dinara od naftne rente dobili 72 miliona u 2015. godini što je čak 48 miliona dinara manje. Naš budžet nije veliki imamo oko 400 miliona dinara sredstava opšte namene, oko 150 miliona od naftne rente i zakupa poljoprivrednog zemljišta, a budžet nam je za ovu godinu oko 800 miliona, ta razlika je od sredstava koje mi povlačimo iz raznih projekata. Nivo socijalne zaštite je podignut, osam puta smo podigli socijalna davanja od momenta kada smo došli na vlast, lokalna samouprava izvojila je sredstva za zdravstvenu zaštitu svih građana . Najznačajnije investicije koje su obeležile 2015. godinu u Nadalju je to što je izgrađena fabrika vode, po prvi put Nadaljčani će imati tribinu na svom stadionu, počeli smo završetak puta koji vodi prema Temerinskoj čardi, uredili vrtiće, škole i igrališta u ovom mestu. U Turiji najveća investicija je uređenje Beljanske bare, gde je ukupno investirano više od 30 miliona dinara, renovirana je škola, rađena zamena atmosferske kanalizacije, presvlačenje puta, a predstoji uređenje centra. Istakao bih veliku aktivnost Mesne zajednice Turija. U Srbobranu je dosta urađeno na čišćenju vodotokova. Reka Krivaja je skoro skroz pročišćena, sledi ekološka borba jer idemo u pravcu proglašenja Krivaje za park prirode. Završili smo trg u Srbobran i kompletirali Zmaj Jovinu ulicu, ali verujem da je više od svega istinski obradovalo građane, završetak radova na atmosferskoj kanalizaciji koji su planski urađeni i rešavaju 70 posto problema na teritoriji opštine Srbobran. Imamo nameru da na 32 objekta koji imaju istorijsku vrednost uredimo fasadu, čime će se Srbobranu vratiti izgled iz vremena kada je bio mondenska varoš u ovom delu Evrope. Po prvi put smo dobili dva ozbiljna pisma o namerama kada su investitori u pitanju. Očekujem da se naredne godine reše dve velike stvari, a to su fekalna kanalizacija i izgradnja  fabrike vode. Očekujem da će 2016. godina proći u pripremi za apliciranje kod evropskih fondova. Poslali smo naše kadrove u Brisel na obuku za pisanje projekata, pripremamo se vrlo intenzivno. Mi u opštini Srbobran treba da zasučemo rukave da se uzadamo u sebe i svoje kadrove, ukoliko uspemo da ostvarimo ono što planiramo investitori neće samo dolaziti već i ostajati kod nas. Svima čestitam praznike i verujem da se u godini pred nama nalaze lepi trenutci.


[cwa id=’str-vesti-10-naslova’]

 

Kula – U Novoj godini planira se investicioni bum

Velibor Milojičić, zamenik predsednika opštine Kula

U Novoj godini planira se investicioni bum

Za opštinu Kula 2015. godina bila je uspešna. Realizovano je niz kapitalnih investicija, završen je centar Crvenke, završen je jedan deo kanalizacione mreže u Kuli. Mnogo projekata je realizovano, rekonstruisan je sportski centar Crvenke, rekonstruisali smo školu Vuk Karadžić u Crvenki. Ostavren je veliki broj malih projekata, pri tom smo povećali nivo socijalnih davanja iz budžeta. Zapravo nama je 2015. godina bila priprema za 2016. koja će biti investicioni bum u Kuli. Očekuju nas veliki investicioni zahvati koji će verovatno premašiti sve dosadašnje godine u Kuli. Bilzu milijardu dinara iz budžeta opštine Kula biće izdvojeno za investicije. Najvažnije u predstojećoj godini je početak izgradnje voda Kula – Crvenka i završetak kanalizacije u Crvenki i Kuli čime ćemo ispuniti sve obaveze opštine Kula vezano za centralno postrojenje u Vrbasu. Rekonstruisaćemo kompletan centar u Kuli, izgradićemo sportsku halu u Sivcu. Velika sredstva će biti uložena za izgradnju i obnovu sportskih terena, po svim naseljenim mestima ćemo obnavljati objekte. Kruna ove vlasti u Kuli će zapravo biti 2016. godina. Ono što i dalje ostaje najveći problem opštine Kula, a što nismo uspeli da uradimo, jeste da obezbedimo investitore. U prethodnom periodu kompletno smo opremili industrijsku zonu, a sada intenzivno radimo da obezbedimo bar jednog kvalitetnog investitora, i nadamo se, ne možemo da obećamo jer ne zavisi samo od nas, da ćemo obezbediti investitore. Tada ćemo moći da kažemo da smo mi svoju misiju u ovom mandatu ispunili. Želim svim građanima opštine Kula da čestitam praznike i da im obećam ispred opštinske vlasti da će 2016. godinu zapamtiti kao godinu sa najvećim investicijama u opštini Kula u predhodnih 20 godina.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]

Restriktivan budžet opštine Vrbas

Pretposlednjeg dana 2015. godine Skupština opština Vrbas usvojila je budžet za 2016. godinu. Za 2016. godinu planirani prihodi su 1,195 milijardi dinara, rashodi 1.233 milijardi, dok je budžetski deficit utvrđen na 38,4 miliona dinara. Prema rečima Milana Glušaca, zamenika predsednika opštine Vrbas, budžet neće biti ni razvojni ni socijalni, već restriktivan. „Razlog za ovo je nezavidna finansijska situacija u kojoj se opština nalazi već duže vreme. Kod svih korisnika sredstava budžeta rashodi su planirani restriktivno, tako da verujemo da mnogi neće biti sasvim zadovoljni visinom dodeljenih aproprijacija, ali, takođe, nemamo nikakve sumnje u to da će svaki korisnik dati sve od sebe, uložiti maksimum napora da sledeće godine posluje u skladu sa dodeljenim aproprijacijama. S obzirom da su u izradi budžeta učestvovali svi relevantni faktori, opštinsko rukovodstvo, Opštinsko veće, direktori preduzeća i ustanova, Pravobranilaštvo, kao i rukovodioci svih odeljenja Opštinske uprave, verujemo da je uz određene kompromise, koji su u svakom timskom poslu neminovni, postignut konsenzus oko strukture budžeta. Važno je istaći da je opština Vrbas budžetom za 2016. godinu planirala u okviru agrarnog dela 17 miliona dinara za subvencionisanje poljoprivrednih gazdinstava kroz program subvencionisanja kamata na kredite koje bi malim i srednjim gazdinstvima za namene osnovne delatnosti odobravale poslovne banke“, rekao je Glušac.
Dragan Stijepović, odbornik SDS, rekao je da je budžet nerealan i da će za 70 do 80 miliona dinara izvršenje biti niže nego što je planirano. „Raspored sredstava uopšte ne dogovara sadašnjem vremenu. S obzirom da opština ima velikih obaveza koje prenosi iz prethodnih vremena, mislimo da nema nijednu ideju kako sa tim da se nosi, a novac se troši na način koji neće popraviti situaciju. Nema investicija kao ni ideja da se problem reši. Pozicije se kopiraju i ne prihvata se činjenica da opština Vrbas više nema kapaciteta za sve usluge koje pruža. Najveći problem je što se u 2016. godini izdvajaju dodatna sredstva za JKP ‘Komunalac’, a sa druge strane se značajno smanjuju sredstva za sport, kulturu, udruženja građana ili druge mogućnosti razvoja grada“, rekao je Stijepović.
SO Vrbas je prethodno izglasala rebalans budžeta za 2015. godinu i pokrenula postupak likvidacije JP „Direkcija za izgradnju“, a u nastavku su odbornici razmatrali još 40 tačaka dnevnog reda. Lokalni parlament je usvojio odluku o Programu uređivanja gradskog građevinskog zemljišta za grad Vrbas i naseljena mesta opštine Vrbas za 2016. godinu, izveštaj o izršenju Odluke o budžetu opštine Vrbas za 2015. godinu na dan 30. septembar 2015. godine, Strategiju održivog razvoja opštine Vrbas za period 2014-2020. godine, Akcioni plan za realizaciju Strategije energetskog razvoja opštine Vrbas 2013-2020. godine, kao i Program razvoja sporta opštine Vrbas za period 2016-2018. godine, odluku o lokalnim administrativnim taksama i odluku o visini i načinu obračuna naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Vrbas. Skupštinska većina dala je podršku i odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine Vrbas za kalendarsku 2015. godinu, odluci o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odluci o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, zatim odluci o građevinskom zemljištu, odluci o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Vrbas za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, odluci o zaštiti poljoprivrednih imanja na području opštine Vrbas, odluci o opštinskim putevima i ulicama i nekategorisanim putevima, kao i odluci o parkiranju i parkiralištima, odluci o privremenim montažnim objektima – bilbordima i megabilbordima na teritoriji opštine Vrbas i odluci o privremenim montažnim objektima na teritoriji opštine Vrbas. Takođe, Skupština opštine Vrbas na poslednjem zasedanju u 2015. godini usvojila je odluku o obavljanju komunalnih delatnosti i odluku o unapređenju energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrbas. Na protekloj sednici udvojeni su i programi poslovanja JP „Vrbas-gas“, JKP „Komunalac“, JKP „Standard“ i JP za prevoz putnika „Vrbas“, programi rada Kulturnog centra Vrbasa i Narodne biblioteke „Danilo Kiš“, plan i program rada Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“, poslovni planovi Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ i Apoteke „Vrbas“, plan i program rada Centra za socijalni rad, program rada Službe vaninstitucionalne socijalne zaštite Gerontološkog centra Vrbas, program poslovanja Turističke organizacije opštine Vrbas, program rada sa Finansijskim planom Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas, i godišnji program radova na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji opštinskih i nekategorisanih puteva u opštini Vrbas.


[cwa id=’str-vesti-6-naslova’]

Održana radionica u KPD „Karpati“

karpati_sU Kulturno prosvetnom društvu „Karpati“ juče je održana radionica za mlade za pravljenje gif-animacija, pod nazivom „Izmisli svoj svet“. Radionicu je održao menadžer marketinga u kulturi i umetnosti Aleksandar Petrović.
Posetioci su imali priliku da nauče kako se pravi animirani gif preko internet aplikacija koje su dostupne svima, i kako na interesantan način mogu koristiti svoje mobilne telefone.
Organizovanje radionice u Vrbasu podržalo je Radno telo za omladinu Nacionalnog saveta Rusina, a realizovala je Aleksandra Lenđer, koja je ovaj projekat osmislila kao jednu vrstu neformalne edukativne radionice.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]

Oko Nas Info