Opštinsko udruženje penzionera iduće godine obeležava 70 godina rada

Opštinsko udruženje penzionera Vrbasa, u svojoj 69 godina dugoj istoriji, svedok je svih društvenih promena i ekonomskih prilika penzionera, a činjenica je da je njihov materijalni i društveni status danas veoma ugrožen. Sumirajući rezultete i domete rada u godini na izmaku, sadašnji predsednik ovog Udruženja, Milić Mijović, naveo je i nekoliko konkretnih podataka koji se tiču najstarije populacije.  Broj penzionera u opštini Vrbas je u stalnom porastu, a još brže raste njihov udeo u ukupnom stanovništvu. Sve su brojniji penzioneri starosti od 60 do 65 godina, a sve ih je više sa visokom stepenom obrazovanja. Zato Mijović smatra da su oni potencijal kako za unapređenje rada Udruženje, tako i zajednice u celini.

„Nadamo se da će naš jubilej, 70 godina postojanja, biti svrstan u značajne datume opštine Vrbas u nastupajućoj godini. Sem za našu proslavu, nadam se da će lokalna samouprava pomagati i dalje radu našeg Udruženja koje okuplja najbrojniju populaciju građana. Nadam se da će nam se u idućem periodu pridružiti i što veći broj penzionera. Naša članarina je simbolična, iznosi 200 dinara godišnje, ali članovima, osim druženja, ekskurzija i učešća u radu Udruženja, omogućava i materijalnu pomoć, pogodnosti i olakšice“, kazao je Mijović.

Ova organizacija je u 2016. godini najviše bila usmerena ka rešavanju ili ublažavanju posledica siromaštva među penzionerima, kreditiranju ogreva i namirnica, slanja članova u banje i na planine. U narednoj godini imaće u ponudi i slanje članova na crnogorsko primorje, u Čanj, i to na više rata. Organizovali su nekoliko jednodnevnih izleta i obilazaka Fruške Gore, Avale, Kovačice i Idvora. Zahvaljujući podršci opštine, i razumevanju predsednika Milana Glušca, uzeli su učešće na „Olimpijadi trećeg doba“.

„Proteklu godinu su obeležile i donacije DDOR-a i Erste banke kojima smo postali bogatiji za dva računara, a iz sopstvenih prihoda, odlukom IO, kupili smo fotokopir aparat sa skenerom, čitač ličnih karata i priključili se na Internet. Tako se trudimo da postanemo servis penzionera“, istako je Milić Mijović i zaključio da treba pojačati saradnju  sa Centrom za socijalni rad, Gerontološkim centrom, Crvenim krstom Vrbasa i udruženjima žena koja deluju u opštini. Tradicionalno dobru saradnju imaju sa SUBNOR-om, fondovima PIO i RZZO, filijalom DDOR-a, Savezom invalida i drugim organizacijama. Mijović je iskoristio priliku da svim članovima, kao i svim građanima, poželi sretnu Novu godinu.