JKP “Komunalac“- kopanje kanala – priprema kolovoza – postavljanje novih kontejnera

Mašine JKP „Komunalac Vrbas“ nalaze se ovih dana u Ulici Ivana Milutinovića i na kosini kraj puta Bačke ulice i Maršala Tita u Vrbasu gde se obavlja iskop upojnih kanala za odvođenje atmosferskih voda. “Ekipe PJ „Čistoća“ ubrzano rade na pripremi kolovoza pred početak zimske sezone s ciljem lakšeg i bezbednijeg kretanja ulicama u okviru redovnih ugovora po nalogu Odeljenja za komunalne i građevinske poslove Opštine Vrbas. Ovim radovima rešava se problem odvođenja atmosferskih voda i prohodnost, budući da se voda, posle obilnijih padavina, zadržavala na drumu i remetila saobraćaj. Uporedo se kose bankine na svim putevima koje održava JKP „Komunalac“.
„Posao odmiče predviđenom dinamikom i biće završen do 15. novembra. Upojni kanali su od velikog značaja kako se voda ne bi zadržavala na saobraćajnici i stvarala poteškoće učesnicima u saobraćaju. Od velike koristi kanal će posebno biti u zimskom periodu, kada ima najviše padavina. Jarak neće dozvoljavati zadržavanje vode usled topljenja snega na putu što će produžiti vek asfaltne podloge, a i ulice će biti prohodnije“, kaže predradnik u PJ „Čistoća“ Milovan Krivokapić. Putari uporedo bojom osvežavaju pešačke prelaze na glavnim saobraćajnicama, što će dodatno povećati bezbednost u saobraćaju. JKP „Komunalac“ je u saradnji s lokalnom upravom postavilo i 20 novih plastičnih kontejnera u Bloku Vasilj Koprivica”, saopštili sui z JKP “Komunalac”.

kante