Nestručna rukovodstva ugrožavaju funkcionisanje javnih preduzeća – Saopštenje Pokreta za preokret

„Opštinski odbor Pokreta za preokret iz Vrbasa upozorava da su komunalna preduzeća u tom mestu dospela na ivicu funkcionalnosti zbog nesposobnosti onih koji njima upravljaju. Distribucija gasa, toplotne energije, prevoz Vrbašana dovedeni su u pitanje jer su komunalne delatnosti prepuštene nestručnim i neodgovornim ljudima koji nanose štetu preduzećima kojima upravljaju, ali i svim građanima.

Tako se JP „Vrbas gas“, čija je osnovna delatnost distribucija gasa, već godinu dana nalazi u blokadi. Iznos blokade je više od 150 miliona dinara ali i pored toga, preduzeće i dalje „funkcioniše“. Napominjemo da Javnim preduzećem „Vrbas gas“ rukovodi kadar SPS, baš kao i preduzećem Srbijagas, i pitamo da li se strategija snabdevanja gasom stanovnika Vrbasa svodi isključivo na unutarpartijske dilove.

Rad drugog javnog preduzeće u Vrbasu – JP Standard, obeležili su skandali u vezi s nepravilnostima u naplati toplotne energije. JP Standard je jedan od većih dužnika preduzeću „Vrbas gas“ za utrošen gas ali ga to preduzeće, iako i samo u blokadi, ne blokira (pitamo da li je to u vezi sa okolnošću da je savetnik direktora Srbijagasa gospodin Igor Bečić, Vrbašanin!). JP Standard je preduzeće koje je prezaduženo i očigledno žrtvovano zarad osnivanja novog JКP Кomunalac, koje preuzima sve delatnosti, osim grejanja stambenih zgrada i poslovnog prostora. JКP Кomunalac koristi prostor kao i mehanizaciju bivšeg preduzeća Standard plaćajući za to minimalnu cenu zakupa a sam Кomunalac ostvaruje zbog tih pogodnosti značajan profit, pa je počelo i sa nabavkama novih i polovnih vozila za sopstvene potrebe. Sve ove aktivnosti sadašnjeg direktora JКP Кomunalac se dešavaju uz blagoslov lokalne samouprave Vrbasa.

Кada govorimo o zloupotrebama u upravljanju javnim preduzećima u Vrbasu nemoguće je zaobići JP Vrbas – preduzeće za prevoz putnika u kom je situacija došla do usijanja. Nakon brojnih protesta radnika (čak i blokada centra grada autobusima) zbog 10 meseci kašnjenja u isplati zarada, radnici su pokrenuli sudsku tužbu protiv tog preduzeća. Nepravilnosti u funkcionisanju JP Vrbas su brojne: nisu deljenje obračunske liste za neisplaćene zarade, kasni se sa plaćanjem doprinosa po zaključenom reprogramu sa poreskom upravom a naravno ne plaćaju se ni sadašnje obaveze za doprinose koji uz reprogramirani dug treba da se izmiruju.
„Pokret za preokret traži da se hitno zaustavi dalje propadanje preduzeća u Vrbasu i omogući građanima da osnovne stvari u mestu kao što su prevoz, grejanje, snabdevanje gasom – funkcionišu normalno. Кomunalna preduzeća treba da budu servis građana a ne poligon za zapošljavanje poslušnika, punjenje džepova pojedinaca i za partijska potkusurivanja“, kaže predsednik Opštinskog odbora Pokreta za Preokret u Vrbasu Đorđe Pivarski.