Prelazi za invalidna lica – Obaranje ivičnjaka

U toku su završni radovi na obaranju ivičnjaka i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom u delu Ulice Maršala Tita u Vrbasu, od Ulice Gustava Krkleca do Ive Lole Ribara, na devet lokacija. Svi radovi izvode se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

“Na svim lokacijama uklanjaju se granitni ivičnjaci i na njihova mesta se bostavljaju betonski ivičnjaci u niveleti puta na betonskim temeljima. Uklanjanje pristupnih staza i njihovo prilagođavanje, predviđeno je u rasponu od 2 do 2.5m, kako bi se obezbedio maksimalni nagib rampa od 5%. Postojeći trotoari od prefabrikovane betonske galanterije uklanjaju se i odlažu na ponovnu upotrebu, a na njihovo mesto postavljaju se taktilne ploče. Na potezima na kojima se nalaze zaštitni stubovi dolazi do prekida postavljanja taktilnih ploča u cilju raspoznavanja fiksnih prepreka za lica kojima su namenjena taktilna polja. Sve lokacije dogovorene su u saradnji sa Društvom invalida Vrbasa, dok će se radovi na ostalim lokacijama na celoj teritorije opštine nastaviti već na početku sledeće godine. Opština Vrbas će za ovu namenu u toku sledeće godine obezbediti značajno veća sredstva”, rekao je Igor Milović, rukovodilac Odeljenja za komunalne i građevinske poslove.

Ugovorena vrednost radova iznosi 359.756 dinara sa PDV-om. Radove izvodi DOO DD Mega – korporacija iz Vrbasa, a stručni nadzor radova obavlja Odeljenje za komunalne i građevinske poslove Opštinske uprave Vrbas. Radovi bi trebalo da budu završeni početkom naredne nedelje.