Održana tribina „Položaj žena u društvu“

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova i opština Vrbas organizovali su sinoć tribinu pod nazivom „Položaj žena u društvu – dan posle: problemi i dostignuća“. Pred stotinak pripadnica lepšeg pola govorile su Diana Milović, direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, i Marjana Maraš, predsednica Кomisije za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti opštine Vrbas.

Povod je bio 8. mart, Međunarodni dan žena. Govorilo se o zastupljenosti žena u javnim poslovima, izbornim procesima i procesima odlučivanja, zatim o tome kako se žene predstavljene u medijima, da li trpe diskriminaciju na radnom mestu, kakav je položaj žena starije životne dobi i žena iz marginalizovanih grupa.

Konstatovano je i da je Vrbas dobar primer jer je u upravljačkim telima više žena nego muškaraca. Ipak, patrijarhat je i ovde rasporostranjen i žene su se naučile na podređenu ulogu. Pokrajinska vlada je ove godine izdvojila značajnija sredstva za ekonomsko osnaživanje žena kako bi ih stimulisala da se edukuju, udružuju, proizvode i nastupaju na tržištu. Raspisan je i konkurs za poboljšanje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina u Vojvodini.