Bogata proizvodnja i ponuda JAZIP-ovog rasadnika

Povećan interes za voćarskom proizvodnjom u našem regionu, kao i potrebu za ukrasnim stablima i rastinjem, prepoznali su u vrbaskoj Javnoj agenciji za zoohigijenu i poljoprivredu. Diplomirani inženjeri šumarstva, voćarstva i hortikulture iz ovog preduzeća pokrenuli su rasadnik sa ciljem da šarolikom proizvodnjom i ponudom zainteresuju okolne voćare i vlasnike kuća koji žele da oplemene svoje okućnice i druge zelene površine.

„U rasadniku se bavimo produkcijom voćnih sadnica, kao i drvorednih sadnica, zimzelenog rastinja, a planira se zasnivanje cvećarskog materijala. Trudimo se da svake godine proširimo proizvodnju ubacivanjem novih vrsta i bližimo se jednoj zaokruženoj ponudi. Imamo maloprodaju i odziv građana je prilično povoljan, a kako ovo nije voćarski kraj, prostora za dalji razvoj ima“, kaže Ivan Marković, dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva, rukovodilac Sektora za poljoprivredu i šumarstvo.

Ljudi uočavaju da je sa iste površine veći finansijski efekat ako se gaje voćarske umesto ratarskih kultura, pa u JAZIP-ovoj ponudi stabala voća dominiraju kruške, trešnje, višnje, jabuke, šljive i breskve. Ipak, gaje se i kupuju i drvoredne sadnice javora, hrasta, divljeg kestena, lipe, graba, breze i platana.

„Reč je o proizvodnji i prodaji koja je kormecijalna jer ona u okviru naše Agencije mora biti samoodrživa. Od komercijalne prodaje već su ojačani kapaciteti rasadnika, jer smo u početku oskudevali po pitanju mašina i alata potrebnih za ovu delatnost, a sada tu opremu imamo ili nabavljamo“, objašnjava Marko Đurković, dipl.ing. šumarstva i direktor Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu, dodajući da će u rasadniku verovatno biti prostora i da se deo sadnica namenski proizvodi za potrebe lokalne samouprave, javne površine i pošumljavanje.

U ovom preduzeću nadaju se da će jednako interesovanje izazvati i cveće i cvetni materijal.