Zaprašivanje larvi komaraca iz vazduha

Avio tretman suzbijanja larvi komaraca na području opštine Vrbas biće izvršen u periodu od 27. do 31. maja. Posebno će se tretirati lokaliteti iz sistema kanala DTD (Veliki Bački kanal, mali kanal), računajući i priobalje reka, izlive reka, kanala, jezera i bara na ukupnoj površinini od 140 ha preparatom Vectobac WG. Ove poslove izvešće preduzeće Eko-san, ovlašćeno, na osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, za izvršenje usluge suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine.