Krv kao lek – Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima OBV

Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima OBV pokriva, osim opštine Vrbas, i opštinu Mali Iđoš, kao i delove kulske opštine, što je sveukupno mala teritorija. S druge strane, područje kome gravitira OBV je značajno veće, broji blizu 235.000 stanovnika, veći je priliv pacijanata kao i potreba za krvlju. Ipak, dobra povezanost sa okolnim transfuziološkim službama iz Sombora, Subotice i Novog Sada, obezbeđuje da pacijenti uvek budu zbrinuti, a i ovdašnji transfuzolozi po potrebi prosleđuju zalihe krvi kolegama iz pomenutih centara.

Transfuziologija je, saopštava dr Mirjana Nakov, načelnica ovog odeljenja, relativno mlada, multidisciplinarna grana medicine koja zahteva poznavanje opštih bioloških karakteristika krvi na principima imunologije, kao i molekularne medicine. Transfuziološko zbrinjavanje je potporni vid lečenja.

„Mi smo potporna grana svih ostalih grana medicine jer ih pratimo i omogućavamo da nesmetano obavljaju svoje poslove i mislim da dobro odgovaramo na njihove potrebe. Odeljenje broji 11 ljudi. Dvoje lekara specijalista, jednog lekara na specijalizaciji i osam transfuzioloških i laboratorijskih tehničara. Radno vreme nam je 24 sata, a osim prikupljanja krvi, vršimo prenatalnu i perinatalnu zaštitu trudnica, pokrivamo ambulantne i bolničke pacijente i dijagnostiku“, upoznaje dr Nakov.

Odnedavno rade i praćenje i kontrolu antiagregacione terapije na jednom novom aparatu, multipleju, koji obavlja određivanje agregacije trombocita, odnosno utvrđuje da li antiagregacioni lekovi imaju efekat na pacijenta koji ih koristi. Što se tiče prikupljanja krvi, maj, jun i septembar su udarni meseci jer se operacioni programi završavaju pre leta ili započinju od septembra.

„Nekada smo manjak krvi po pravilu imali u letnjim mesecima, poslednjih godina više nema pravila. Patologija je sve teža, a odliv stanovništva sve veći. Zato nam je i teže da prikupimo veće količine krvi. I prosek godina davalaca je veći nego ranije. Nemotivisanost nije problem niti je ikada bila. Jer čak i kada su ljudi ostajali bez posla, nastavljali su da se odazivaju akcijama. Tako da dva slobodna dana nisu bila preovlađujuć motiv doniranja krvi. U međuvremenu su nestala i velika preduzeća u kojima smo organizovali akcije, pa smo se preorijentisali na druge organizacije – mesne zajednice, političke stranke, i nije se desio veliki pad davalaštva“, smatra dr Nakov.

Akcije davalaštva na terenu organizuje Crveni krst. Samo u prošloj godini obavljena je 71 akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, od čega desetak u samoj Službi. Jedna od uspešnijih akcija je ona u kojoj su donatori upravo zaposleni iz OBV.

„Ljude je potrebno često pozivati i animirati. Tu veliku ulogu igraju i mediji. Sam čin davanja krvi traje 5-8 minuta, 10 minuta pregled i isto toliko zahvalni obrok. To je sve ukupno manje od pola sata. Redovne akcije održavamo svake godine i u srednjim školama u Vrbasu i Kuli. To je baza iz koje regrutujemo nove mlade davaoce, ali nakon škole znatna većina njih odlazi na studije“, kaže nam načelnica, dodajući da ti mladi ljudi ipak ostanu donatori krvi u univerzitetskim centrima u kojima se školuju, a što je opet pohvalno i korisno.