Šest javnih konkursa za projekte u AP Vojvodini

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je danas šest javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, socijalne i zdravstvene zaštite, za koje je obezbeđeno ukupno 804.000.000,00 dinara.

Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđeno je 350.000.000,00 dinara.  Za realizaciju projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda, obezbeđeno je 150.000.000,00 dinara.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 125.000.000,00 dinara za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.  Po prvi put, sredstva se dodeljuju i za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite, koji će doprineti poboljšanju uslova rada u socijalnim ustanovama, a time i poboljšanju kvaliteta života ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa na teritoriji AP Vojvodine. Za šta je opredeljeno 57.000.000,00 dinara.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine opredelila je ukupno 50.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u oblasti zdravstvene zaštite, koji će da doprinesu razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji AP Vojvodine.  A u cilju unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 72.000.000,00 dinara.

Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 14. jula 2017. godine godine, do 16.00 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Pokrajinske vlade.