Završena II sednica SO Vrbas – Novi v.d. direktor JKP “Standard”

Druga sednica SO Vrbas, koja je nakon jučerašnjeg prekida, nastavljena danas, nakon sat vremena je završena i usvojene su preostale tačke dnevnog reda. Na predlog šefa  odborničke grupe  SNS, Jovana Kovačevića sa dnevnog reda povučena je 19. tačka, a to je Predlog za godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog žemljišta u opštini Vrbas za 2017.godinu. Kako je obrazloženo  ova tačka povučena je zbog nedostatka saglasnosti resornog Ministarstva.

U okviru predloga Komisije za kadrovska, administivna pitanja i radne odnose, razrešeni su, a nakon toga  imenovani i novi predsednici, zamenici i članovi nekoliko Komisija kao i školskih, upravnih i nadzornih odbora u ustanovama i preduzećima.  Osim toga, za vršioca dužnosti direktora JKP „Standard“, imenovana je Marija Milunović, a sa ove dužnosti razrešen je Dragan Mihajlović.

Na predlog predsednice SO Vrbas, Marjane Maraš, odbornici su jednoglasno usvojili zaključak kojim se zadužuje Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta da pripremi prečišćen tekst Statuta opštine Vrbas i Poslovnika SO Vrbas. Odbornik Goran Roganović iz Odborničke grupe “Oslovodimo Vrbas” i GG “Dosta je bilo”,  izneo je zamerke na dodelu sredstava za medije na osnovu konkursa, i uputio odborničko pitanje “po kojim kriterijumima je Komisija dodelia sredstva medijima?”.

“Iz opštinskog budžeta dodeljena su određena sredstva medijima. Apsurdno je da mediji koji nisu sa teritorije naše opštine dobiju 1,9 miliona dinara, a mediji iz Vrbasa 1,8 miliona. Za samo jedan tekst objavljen o Vrbasu, neki mediji koji nisu iz naše opštine dobili su čak milion dinara. Mislim da sav novac iz opštinskog budžeta, namenjen za finansiranje medija treba da se dodeli medijima koji izveštavaju iz Vrbasa, iako lično nisam zadovoljan sa njihovim izveštavanjem, jer opozicija u njima gotovo nije ni zastupljena ”, rekao je Roganović.