Završeni radovi na pumpnoj stanici

Radovi na sanaciji velike upojne šahte na pumpnoj stanici 1, između ulica Njegoševe i Sremske, koja prikuplja čak 70 odsto kanalizacionih i atmosferskih voda Vrbasa, danas su završeni. Urušavanje šahte dovelo bi do plavljenja pojedinih lokacija i kolapsa u radu kanalizacionog sistema. Za potrebe sanacije šahte privremeno je bio preusmeren kanalizacioni vod, tako da nije bilo narušavanja sistema odvođenja otpadnih voda. Vršilac dužnosti direktora JKP „Komunalac“ Siniša Adamović, prilikom današnjeg obilaska radova izrazio je zadovoljstvo što je nakon dužeg niza godina konačno sanirana upojna šahta pumpne stanice 1. On je rekao da je vrednost radova koje su izveli radnici PJ „Vodovod i kanalizacija“ preko dva miliona dinara.

Prema rečima rukovodioca Poslovne jedinice „Vodovod i kanalizacija“ Miroslava Fejse to je najveća i najznačajnija pumpna stanica u Vrbasu, koja prikuplja 70 odsto sanitarnih i atmosferskih voda, morala biti sanirana kako bi se izbegle havarije. „Dobro je da smo posao izveli planski, a ne u havarijskim uslovima, jer bio onda sigirno više od pola Vrbasa ostalo bez mogućnosti odvođenja sanitarnih voda“, rekao je Fejsa i naglasio da su prusmeravanje kanalizacionog voda i prepumpavanje upojne šahte izvele ekipe JKP „Komunalac“, a građevinski deo sanacije preduzeće „NS Graditelj“.

Pored direktora i njegovih saradnika završetak radova obišao je i Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, koji je tom prilikom pohvalio JKP “Komunalac”.

„Drago mi je što je u kratkom roku završen veoma važan posao. Sve pohvale zaslužuje i Javno komunalno preduzeće ‘Komunalac’ koje je izvršilo veliki deo radova i tako sebi napravilo referencu za buduću saradnju sa nekim partnerima. Za ovaj projekat smo sa pozicije investicionog održavanja u budžetu izdvojili oko 2,5 miliona dinara“, rekao je Glušac.